Kar

Onze bus

Waar u deze bus ziet staan, komt kwaliteit tot stand.

Spanjaardstraat 55, Middelburg

Steiger met dakkapel uitbouw

Betere Schilder

Sinds kort zijn we aangesloten bij de kwaliteitsorganisatie de Betere Schilder,
site: www.betereschilder.nl, glansgarantplan 10 jaar, goede voorwaarden enz.