Periodiek onderhoud

Om als klant af te zijn van het zelf in de gaten houden van de gevelelementen en het schilderwerk, kan het verstandig en voordelig zijn het werk periodiek te laten inspecteren.
Ieder jaar komen wij dan om het werk te controleren op conditie en te adviseren over de eventueel te nemen maatregelen.